Privacy beleid

Privacy beleid van kind tot kern, versie 1.0 – laatst aangepast op 24 januari 2021

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik een dossier aanleg. Ik start met een vragenlijst waarbij ik vragen stel die nodig zijn om een juiste start te bepalen. Vervolgens vul ik het dossier aan met de analyse, het verslag en aanvullende tips die worden besproken tijdens de terugkoppeling. Dit alles geldt voor zowel het kindertolken, advies voor kindervoeding en het magnetiseren.

Uiteraard ga ik zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens en die van uw kind(eren) en onbevoegden hebben geen toegang tot uw gegevens.
Ik heb als enige toegang tot de gegevens in uw dossier en ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Uw naam-, adres- en woonplaatsgegevens uit uw dossier worden gebruikt voor de financiële administratie zodat ik een factuur kan opstellen.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Uw dossier bewaar ik 5 jaar, daarna vernietig ik uw dossier.

PRIVACY CONTACTFORMULIER OP DE WEBSITE

Het contactformulier op mijn website is adequaat beveiligd tegen misbruik en ongeautoriseerde toegang via een SSL-beveiliging. Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. De gegevens die u in het contactformulier vermeldt, wordt zorgvuldig mee omgegaan en voor gezorgd dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

STATISTIEKEN ANALYSEREN

De statistieken van de website “van kind tot kern” worden anoniem geanalyseerd, zodat niet te achterhalen is wie precies wat op de website doet. Dit betekent dat het analyseren geen inbreuk maakt op uw privacy.

DISCLAIMER

Van kind tot kern is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.